Вступні двері до християнської добронравності

FREE BOOK
20 pages 30 minutes of reading

Цей твір — конспективний виклад лекцій, які мислитель прочитав у додаткових класах при Харківському колегіумі (почали функціонувати з 1768 р. ; у цьому-таки році Г. Сковороду зараховано на посаду викладача катехізису, хоч сама організація класів розпочалася ще в 1765 р. ). Дослідники відносять написання цього твору до 1768 р., опрацьовано його 1780 р. Загалом це був курс етики. Однак лекції були визнані за такі, що не відповідають ученню церкви, і Сковороду усунули від викладання. Автограф твору не зберігся, існують його три списки. Вперше був надрукований із коротенькою вступною статтею про життя філософа в журн.: Сионский вестник.— 1806.— ч. III. с. 156–179.

Content

ВСТУПНІ ДВЕРІ ДО ХРИСТИЯНСЬКОЇ ДОБРОНРАВНОСТІ

ПЕРЕД ДВЕРИМА

ТВЕРДЬ БЕСІДИ

Глава 1. ПРО БОГА

Глава 2. ПРО ВІРУ [ВСЕЛЕНСЬКУ]

Глава 3. ПРО ПРОМИСЕЛ ЗАГАЛЬНИЙ

Глава 4. ПРО ПРОМИСЕЛ, ОСОБЛИВИЙ ДЛЯ ЛЮДИНИ

Глава 5. ПРО ДЕСЯТИСЛІВ’Я

Глава 6. ПРО ІСТИННУ ВІРУ

Глава 7. БЛАГОЧЕСТЯ Й ЦЕРЕМОНІЇ — РЕЧІ РІЗНІ

Глава 8. ЗАКОН БОЖИЙ І ПЕРЕКАЗ — РЕЧІ РІЗНІ

Глава 9. ПРО ПРИСТРАСТІ ЧИ ГРІХИ

Глава 10. ПРО ЛЮБОВ АБО ЧИСТОСЕРДЕЧНІСТЬ

ПРИМІТКИ

Self-publishing, 1768
Language: Ukrainian

Book reviews

Register or
to publish your reviews.


More about the author

Григорій Сковорода on Equalibra
Григорій Сковорода

Григорій Савич Сковорода — видатний український філософ-містик, богослов, поет, педагог, можливо, і композитор літургійної музики. Мав значний вплив на сучасників і подальші покоління своїми байками, піснями, філософськими творами, а також способом життя, через що його називали «Сократом»."Вступні двері до християнської добронравності" (Григорій Сковорода) — read online or through a mobile application, which over time will allow you to download a book for reading offline. An Equalibra subscription opens all books from the library for unlimited reading, and free books can be read even without registration.