Біблія і логіка: Основи правильного мислення

SUBSCRIPTION
100 pages 3 hours of reading

Сутність Бога — вища за можливості людського сприйняття. Але це не означає, що люди не здатні й не повинні пізнавати Божу істину. Писання вказує мету, до якої потрібно прагнути кожному християнинові — «пізнати Христову любов» (Ефесян 3:19): не просто почути, пережити або відчути, а саме «пізнати». На жаль, нерідко пізнання Божого Слова підміняється довільними богословськими ідеями його тлумачів. Тому завжди зберігається необхідність стверджувати та обґрунтовувати біблійні принципи логіки.

Завдання книги Сергія Головіна — звернути увагу читачів на те справжнє місце, що його має посідати логіка в пізнанні волі Божої, та попередити про небезпечні крайнощі як легковажність премудрістю Божою, так і возвеличення мудрості людської.

Книга буде корисна всім, хто цікавиться питаннями християнського світогляду.

Content

1. ВСТУП

2. ЛОГІКА ТА ДІЯННЯ СВЯТОГО ДУХА

3. ЛОГІКА ТА АТЕЇЗМ

      3.1. Закони логіки базуються на взаємній згоді сторін

      3.2. Закони логіки — це наслідок спостереження за природними принципами

      3.3. Закони логіки — це наслідок логічних міркувань

      3.4. Закони логіки
Show more

Knigonosha и Christian Center for Science and Apologetics, 2016
Language: Ukrainian
ISBN: 978-617-7248-56-8

Book reviews

Register or
to publish your reviews.


More about the author

Сергій Головін on Equalibra
Сергій Головін

Сергей Леонидович Головин — доктор философии (Ph.D), доктор прикладного богословия (D. Min), магистр гуманитарных наук (MA, религиоведение), магистр естествознания (физика Земли), специалист-педагог (физика). Президент Христианского Научно-апологетического Центра. Президент международного просветительского общества «Человек и христианское мировоззрение». Член редакционной коллегии журнала «Богословские размышления». Пресвитер Симферопольской Христианской церкви. Женат, двое детей.

Автор учебных пособий «Введение в систематическую апологетику» и «Основы логики для верующих и неверующих» (совместно с А. Паничем); книг «Мировоззрение: утраченное измерение благовестия», «Всемирный потоп: миф, легенда или реальность?», «Эволюция мифа: как человек стал обезьяной», «Хвала Богу за кризис»; публикаций в специальных журналах Академии Наук СССР; изобретений в областях геофизики и лазерной оптики; работ по христианской апологетике."Біблія і логіка: Основи правильного мислення" (Сергій Головін) — read online or through a mobile application, which over time will allow you to download a book for reading offline. An Equalibra subscription opens all books from the library for unlimited reading, and free books can be read even without registration.